فهرست استندها

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search
هشدار لو دادن داستان: این قسمت جزئیات داستان پارت ۳ تا ۸ را لو می‌دهد.
این مقاله همه‌ی استندهایی را که تا کنون در مجموعه‌ی ماجراجویی عجیب و غریب جوجو و دیگر رسانه‌های مرتبط با آن ظاهر شده‌اند، فهرست می‌کند. برای استندهایی که نام آن‌ها مشخص نیست، به صفحه‌ی فهرست استندهای بدون نام مراجعه کنید.

در طول پارت‌های سوم تا هشتم مجموعه‌ی ماجراجویی عجیب و غریب جوجو، ۱۶۸ استند منحصر به فرد وجود دارد.


These Stands (and most of their users) appear only in the Light Novels.

منابع

سایت‌گردی

Other languages: