Category:Agents of DIO/pl

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ci, którzy są lub byli członkami Agentów DIO.

DIO utworzył swoją organizację z części 1 i części 3, a pozostali słudzy w części 4 i części 6 wpływają na oba spiski nawet po jego śmierci.