Template:SType/pl

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search

Użycie

{{SType/pl|Color=#E59866|Border=#9D572A
|Title={{Nihongo|Typ Zmaterializowany|実体化型|Jikkaita-gata}}
|Desc='''Zmaterializowane''' Standy,<ref name="JJ6251">[[JoJo 6251]], str.121</ref> powszechnie określane w zachodnim fandomie jako '''"Związane Standy"''', to te, które przyczepiają się do obiektów materialnych, takich jak pojazdy lub broń, i zasadniczo stają się tymi obiektami. W rezultacie zwykli ludzie częściej widzą je w działaniu, ponieważ obiekt, z którym są zintegrowani, będzie wykazywał nadprzyrodzone właściwości. Zmaterializowany Stand jest zwykle pozbawiony cech, ale czasami ma swój własny wygląd. Co więcej, z reguły im większy obiekt jest połączony z Standem, tym mocniejszy jest Stand. W przeciwieństwie do sztucznych niehumanoidalnych Standów, niektórzy użytkownicy mogą modyfikować kształt związanego obiektu (niektórzy użytkownicy mogą mieć możliwość zmiany obiektu, z którym związany jest ich Stand, w szczególności [[Wheel of Fortune/pl|Wheel of Fortune]]).

Zmaterializowane Standy można łatwo pomylić ze zwykłymi przedmiotami, co pozwala ich użytkownikom zaskoczyć wrogów. Jednak zniszczenie obiektu często wyłącza Stand i pozostawia użytkownika bezbronnego, jeśli nie rannego.
|Title2=Przykłady Zmaterializowanych Standów
|Examples=
{{Av|Av=StrengthMangaAv.png|Link=Strength/pl|Border=#9D572A}}{{Av|Av=WheelOfFortuneMangaAv.png|Link=Wheel of Fortune/pl|Border=#9D572A}}{{Av|Av=TohthMangaAv.png|Link=Tohth/pl|Border=#9D572A}}{{Av|Av=SurfaceMangaAv.png|Link=Surface/pl|Border=#9D572A}}{{Av|Av=AtomHeartFatherMangaAv.png|Link=Atom Heart Father/pl|Border=#9D572A}}{{Av|Av=SuperFlyMangaAv.png|Link=Super Fly/pl|Border=#9D572A}}{{Av|Av=CreamStarterAv.png|Link=Cream Starter|Border=#9D572A}}{{Av|Av=LesFeuillesAv.png|Link=Les Feuilles|Border=#9D572A}}
}}

Wynik

Typ Zmaterializowany (実体化型, Jikkaita-gata)

Zmaterializowane Standy,[1] powszechnie określane w zachodnim fandomie jako "Związane Standy", to te, które przyczepiają się do obiektów materialnych, takich jak pojazdy lub broń, i zasadniczo stają się tymi obiektami. W rezultacie zwykli ludzie częściej widzą je w działaniu, ponieważ obiekt, z którym są zintegrowani, będzie wykazywał nadprzyrodzone właściwości. Zmaterializowany Stand jest zwykle pozbawiony cech, ale czasami ma swój własny wygląd. Co więcej, z reguły im większy obiekt jest połączony z Standem, tym mocniejszy jest Stand. W przeciwieństwie do sztucznych niehumanoidalnych Standów, niektórzy użytkownicy mogą modyfikować kształt związanego obiektu (niektórzy użytkownicy mogą mieć możliwość zmiany obiektu, z którym związany jest ich Stand, w szczególności Wheel of Fortune).

Zmaterializowane Standy można łatwo pomylić ze zwykłymi przedmiotami, co pozwala ich użytkownikom zaskoczyć wrogów. Jednak zniszczenie obiektu często wyłącza Stand i pozostawia użytkownika bezbronnego, jeśli nie rannego.

Przykłady Zmaterializowanych Standów
StrengthMangaAv.png
WheelOfFortuneMangaAv.png
TohthMangaAv.png
SurfaceMangaAv.png
AtomHeartFatherMangaAv.png
SuperFlyMangaAv.png
CreamStarterAv.png
LesFeuillesAv.png
  1. JoJo 6251, str.121