Template:Status Legend/sv

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search
Lista av symboler 

★: Karaktären är ledare
(✩: Efterföljande ledare / ✦: Ledare för sin egen delgrupp inom gruppen)
†: Karaktären är död och har förts vidare till livet efter detta
(👻: Karaktären finns kvar som en själ eller spöke)
☮: Karaktären har sagt upp sig
⚓: Karaktären pensionerades (oförmögen) och/eller deras öde är okänt