Template:Status Legend/pl

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search
Legenda symboli 

★: Postać jest liderem
(✩: Kolejny lider / ✦: Przywódca własnej frakcji w grupie)
(👻: Postać pozostaje duszą lub duchem)
☮: Postać zrezygnowała
⚓: Postać została wycofana (ubezwłasnowolniona) i/lub jej los jest nieznany